หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

Personnel

ฝ่ายบุคคล

  • thumbnail

    นายศุภสวัสดิ์ พิลา

    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

^