ข่าวสารจากเว็บไซต์

การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียน ประจำปี 2564
การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียน ประจำปี 2564

25 ก.พ. 2564 0 154

สพม.เลย หนองบัวลำภู เริ่มดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียน ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

การรายงานข้อมูลสาธารณูปโภค
การรายงานข้อมูลสาธารณูปโภค

13 ม.ค. 2564 0 122

ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพม.19 ทุกแห่ง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ งวดประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ สพม.19 โดยด่วน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือ สพม.19 ที่ ศธ

1
^