เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ที่ตั้ง 334 หมู่ 3 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4287-0409. โทรสาร 0-4287-0410.
^